Статті

Оригінальні дослідження Original Researches Білінський П І, Коновал А.М., Андрейчин В.А., Ароботун О.В. Національна медично академія після дипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна Торчинська районна лікарня, смтТорчин, Україна Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки

ЛІТОПИС ТРАВМАТОЛОГИ ТА ОРТОПЕДІЇ імені Є. Т. Скляренка № 1- 2/2018 (37-38) Науково-практичний журнал О. В. Дроботун, П. І. Білінський, А. М. Коновал Національний медичний університет ім. 0.0. Богомольця, м. Київ, Україна Національна медична академія післядипломної освіти ім. Н. Л. Шупика, м. Київ, Україна Торчинська районна лікарня, смт. Торчин, Волинська обл., Україна До питання остеосинтезу переломів шийки стегнової кісті